ciscu.net

Serveis

  • Informàtica                            
  • Instal·lacions i manteniment
  • Electricitat e il-luminació      
  • Fred i calor        
  • Pintura
  • Obres       

Serveis

Som una empresa que oferim tot tipus de serveis i instala·lacions dirigits a:

Estudis/projectes d’estalvi energètic i sostenibilitat. Millora de l’eficiència de les instal•lacions
Correcció del factor de potència. Instal·lació de bateries de condensadors
Instal·lació i manteniment elèctric, mecànic, hidràulic i pneumàtic
Tecnologies de fred: Cambres frigorífiques, climatització, equips refrigeració, traçabilitat de la cadena de fred
Tecnologies del calor: Calderes RITE i industrials, calefacció, forns, equips de cocció
Estudi i implementació de plans de manteniment preventiu i predictiu
Automatismes i sistemes PLC.
Electrònica analògica, digital i de potència
Sistemes GMAO
Implantació de sistemes TPM
Sistemes SCADA
Subministrament, instal·lació i manteniment de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI)
Assessorament i auditories informàtiques
Subministraments i serveis informàtics generals
Il·luminació LED industrial (Fanals, campanes, etc.)
Serveis d’enginyeria
Mecànica industrial
Rehabilitació de naus i edificis
Projectes i modificació de maquinaria industrial
Implementació, reparació i manteniment d’equips industrials.
Projectes de construcció i reforma d’oficines, locals i naus.
Implementació, reforma i adaptació d’espais i accessos per a persones amb diversitat funcional
Càmeres i sistemes de videovigilància.
Alarmes i sistemes de seguretat
Pintura industrial de sols, naus i grans espais
treballs industrials en metall (estructures, portes, baranes, etc.)
treballs industrials amb vidre
Serveis de neteja i auxiliars